Ένταξη των ελληνικών αερομεταφορών στο ΣΕΔΕ

Ένταξη των ελληνικών αερομεταφορών στο ΣΕΔΕ

Στο Κοινοτικό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής (ΣΕΔΕ) αερίων του θερμοκηπίου εντάσσονται από την 1η Ιανουαρίου οι αερομεταφορές.

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που υπέγραψαν οι υπουργοί Περιβάλλοντος, Τ. Μπιρμπίλη, Περιφερειακής Ανάπτυξης, Μ. Χρυσοχοϊδης, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Δ. Ρέππας, Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου και ο υφυπουργός Οικονομικών, Φ. Σαχινίδης, οι αερομεταφορές εντάσσονται για πρώτη φορά στο ΣΕΔΕ.

Παράλληλα, για τη βιομηχανία, που έχει ήδη ενταχθεί από το 2005, διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής, συμπεριλαμβάνοντας εγκαταστάσεις παραγωγής αλουμίνας και λιπασμάτων. Εισάγεται ακόμη η υποχρέωση αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών για το σύνολο των εκπομπών των εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Όπως προβλέπεται παράλληλα, τουλάχιστον το 50% των εσόδων από τη δημοπράτηση δικαιωμάτων θα χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση δράσεων που αποσκοπούν στην ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτή, όπως η περαιτέρω ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μέτρα για την αύξηση της αναδάσωσης, την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια, κλπ.

Σκοπός του νομοθετήματος είναι αφενός η εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 2008/101/ΕΚ για την ένταξη των αερομεταφορών και αφετέρου η μερική εναρμόνιση της οδηγίας 2009/29/ΕΚ για την ένταξη πρόσθετων σταθερών εγκαταστάσεων, οι οποίες αποβλέπουν στον περιορισμό των επιπτώσεων των αεροπορικών μεταφορών στην αλλαγή του κλίματος και στη συνολική μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

Please send your request for flight using the form bellow