Ποιοί επιλέγουν Jetway

image

Τουριστικά πρακτορεία

35%                       Ελλάδα
35%                       Ευρώπη
20%                       ΗΠΑ
10%                       Υπόλοιπος Κόσμος


Αεροπορικές εταιρείες- Μεσίτες Ναυλωτές Αεροσκαφών


10%                      Ελλάδα
35%                      Ευρώπη
38%%                   ΗΠΑ
17%                      Υπόλοιπος Κόσμος

Εταιρείες


40%                      Ελλάδα
25%                      Ευρώπη
15%                      ΗΠΑ
20%                      Υπόλοιπος Κόσμος


Ιδιωτικά Ταξείδια


60%                      Ελλάδα
22%                      Ευρώπη
17%                      ΗΠΑ
11%                      Υπόλοιπος Κόσμος

Add this to Facebook Tweet This